Wat merk ik als ouder van de IKK?

De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) trad 1 januari 2018 in werking. De nieuwe kwaliteitsmaatregelen worden tot 2023 geleidelijk ingevoerd. Het doel van de wet is om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang te verbeteren. Wat merk jij al ouder van de nieuwe wetgeving? We zetten het voor je op een rijtje:

 

Wat merk je ervan in het kinderdagverblijf?

Er zijn nu meer pedagogisch medewerkers door een verscherping van de leidster-kindratio voor baby’s. Het wettelijk maximaal aantal baby’s (0 tot 1 jaar) per pedagogisch medewerker ging namelijk omlaag van 4 naar 3 kinderen (beroepskracht-kind-ratio). Daarom zetten we nu een extra pedagogisch medewerker in als er 4 baby’s op de groep zijn. Op deze dagen zijn er dus 3 in plaats van 2 pedagogisch medewerkers op een groep. De groepssamenstelling lieten we zoveel mogelijk hetzelfde.

Sinds vorig jaar geldt het vaste gezichtencriterium voor baby’s. Toen ging het aantal vaste gezichten van 3 naar 2 pedagogisch medewerkers. Dat betekent dat als de baby aanwezig is, er altijd minimaal één vast gezicht van het kind op de groep werkt. In de praktijk blijkt het vaak lastig om hieraan te voldoen. Vooral tijdens vakanties of afwezigheid van de vaste pedagogisch medewerker. Van de ARBO mogen medewerkers simpelweg niet alle uren werken. Dat betekent ook dat:

  • je hetzelfde vaste gezicht aan het begin óf aan het eind van de dag ziet, maar niet op beide momenten.
  • een dag extra of een dag ruilen soms niet kan, omdat er voor je baby op die dag geen vast gezicht aanwezig is.

Vaste gezichten zijn fijn voor ouders en kinderen, maar in de praktijk is het soms lastig. Niet alleen voor ons, maar dus ook voor ouders. De GGD controleert regelmatig op de nieuwe kwaliteitseisen.

Wat merk je ervan op de buitenschoolse opvang?

Weinig, ook al ging hier juist het wettelijk maximaal aantal kinderen per pedagogisch medewerker omhoog. Up heeft er namelijk voor gekozen om het aantal kinderen per pedagogisch medewerker in principe toch op 10 kinderen te houden. Ook voor deze leeftijdsgroep blijven wij pedagogische kwaliteit en voldoende aandacht voor ieder kind belangrijk vinden.

Investeren in (pedagogische) kwaliteit

Inmiddels heeft elke Up vestiging een eigen pedagogisch expert. Die speelt vooral achter de schermen een belangrijke rol. Deze ondersteunt de leidinggevende en teams bij complexere vragen over bijvoorbeeld kindontwikkeling, opvoedondersteuning en inrichten van de ruimtes. Ook investeert Up de komende jaren nog meer in opleidingen om aan alle kwaliteitseisen te blijven voldoen.

Wil je nog meer weten over de IKK en de veranderingen in de kinderopvang? Je vindt alle informatie op de website veranderingenkinderopvang.nl


Alle vragen

Vragen? Bel 070 - 7920101