fbpx

Hoe gaat Up om met infectieziektes en vaccinaties?

Wat doen jullie bij een infectieziekte?

Als er in een vestiging een besmettelijke ziekte heerst, informeren wij ouders. Bijvoorbeeld door een mededeling op de groepen en/of een bericht in de Ouder app.  Als een ongewoon aantal kinderen dezelfde besmettelijke ziekte heeft, overleggen wij met de GGD over eventuele verdere stappen. Op onze beurt verwachten wij dat ouders ons altijd informeren over besmettelijke infectieziekten binnen het gezin. Ook als het kind zelf (nog) niet ziek is.

Waarom is vaccineren belangrijk?

Van sommige infectieziekten kun je heel ziek worden en ernstige complicaties aan overhouden. Daarom worden bijna alle kinderen in Nederland tegen 12 infectieziekten gevaccineerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Wanneer veel kinderen ingeënt zijn tegen een bepaalde infectieziekte, komt deze ziekte minder vaak voor. Ook kinderen die (nog) niet ingeënt zijn, lopen dan minder risico. Ze worden als het ware beschermd door de groep ingeënte kinderen. Daarom is het belangrijk dat zo veel mogelijk kinderen ingeënt zijn.

Hoe gaan jullie bij Up om met vaccinaties?

De meeste kinderen bij Up zijn ingeënt. Er zijn ouders die besluiten hun kind niet te laten inenten. Wij accepteren dit onder het voorbehoud dat de GGD geen bezwaar heeft. Bij de intake vragen wij ouders of zij van plan zijn het Rijksvaccinatieprogramma te volgen. Wij houden dit bij in het kinddossier, dat persoonlijk en vertrouwelijk is. Om die reden doen wij geen mededeling over de vaccinatiegraad. Tijdens het jaarlijks oudergesprek checken we telkens opnieuw de vaccinaties. Wanneer er meer dan drie niet ingeënte kinderen per groep zijn, overleggen we met de afdeling Infectieziektenbestrijding van de GGD.

Meer informatie:

Vraag het onze medewerkers. Of kijk op:


Alle vragen

Vragen? Bel 070 - 7920101