fbpx

Hoe werkt het als ik een dag wil ruilen?

Als je je kind tijdens schoolweken vóór 13.30 uur afmeldt via de app, dan krijg je hiervoor een tegoed (compensatie afwezigheid). Voor Voorschoolse opvang geldt: vóór 8.00 uur afmelden. Dit tegoed heeft een maximum van 45 uren per kalenderjaar. Zodra je dit tegoed hebt gebruikt voor een extra dag, wordt het maximum niet opnieuw aangevuld. Na afmelding van je kind kun je 30 dagen voor de afgemelde dag tot einde kalenderjaar het tegoed gebruiken. Dit tegoed kun je gebruiken voor extra opvang tijdens de schoolweken, schoolsluitingsdagen en/of tijdens de vakantieweken. Niet gebruikt opvangtegoed vervalt direct na afloop van het kalenderjaar en ook bij tussentijdse beëindiging van het opvangcontract.

Er is geen recht op restitutie. Het tegoed dat is opgebouwd op het kinderdagverblijf (KDV) kun je niet meenemen naar de buitenschoolse opvang (BSO).


Alle vragen

Vragen? Bel 070 - 7920101